kviz

Informace

 • Kdy: 4.-6. září 2019, vždy od 8:30 do 14:00 hod.
 • Kde: Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Technická 8, Plzeň

 • Program:
  • Biomechanika - mechanické vlastnosti lidských tkání, počítačové modelování lidského těla
  • Dynamika - pohyb a příčiny pohybu, setrvačnost, počítačové modelování vozidel, simulace srážky s chodcem
  • Kompozitní materiály - technologie výroby, laminování vzorků, testování materiálu na trhacím stroji
 • Pro koho: studenty středních škol
 • Přihlášení: pro registraci na letní školu vyplňte prosím do 30.6.2019 registrační formulář, na uvedenou e-mailovou adresu zašleme měsíc před akcí doplňující informace a požádáme Vás o potvrzení účasti

  Z DŮVODU NAPLNĚNÍ KAPACITY JIŽ DALŠÍ PŘIHLÁŠKY NEPŘIJÍMÁME!

Za účast na letní škole nevybíráme žádný poplatek, oběd v univerzitní menze a občerstvení v průběhu akce bude zajištěno. Můžeme pomoci zařídit ubytování, které si účastník platí sám.

Kontakt

Vladimír Lukeš, e-mail: vlukes@kme.zcu.cz, tel.: 377 639 168

FB Katedra mechaniky

WWW Katedra mechaniky
2019, KME ZČU Plzeň