kviz

Informace

 • Kdy: 2.-4. září 2020, vždy od 8:30 do 14:00 hod.
 • Kde: Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Technická 8, Plzeň

 • Program:
  • Biomechanika
  • Mechanika tekutin
  • Dynamika
  • Kompozitní materiály
 • Pro koho: studenty středních škol
 • Přihlášení: pro registraci na letní školu vyplňte prosím do 31.7.2020 registrační formulář, na uvedenou e-mailovou adresu zašleme měsíc před akcí doplňující informace a požádáme Vás o potvrzení účasti

Za účast na letní škole nevybíráme žádný poplatek, oběd v univerzitní menze a občerstvení v průběhu akce bude zajištěno. Můžeme pomoci zařídit ubytování, které si účastník platí sám.

Kontakt

Vladimír Lukeš, e-mail: vlukes@kme.zcu.cz, tel.: 377 639 168

FB Katedra mechaniky

WWW Katedra mechaniky
2020, KME ZČU Plzeň